Bảo hiểm TNDS bắt buộc Xe máy VASS


Bảo hiểm TNDS bắt buộc Xe máy VASS

86.000 Đ

Tiết kiệm 100%

Bảo hiểm TNDS bắt buộc Xe máy VASS Bảo hiểm TNDS bắt buộc Xe máy VASS 86.000 Đ

Hỗ trợ đặt hàng

0906 373 808

Thông tin sản phẩm


Phạm vi bảo hiểm

Trường hợp tai nạn xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo hiểm sẽ bồi thường cho chủ xe số tiền mà chủ xe phải bồi thường theo luật dân sự cho người thứ Ba do việc sử dụng xe cơ giới gây ra, bao gồm:

- Thiệt hại về người.

- Thiệt hại về tài sản.

Quyền lợi

+ Thiệt hại về tài sản:

    40 triệu/vụ

+ Thiệt hại về người:

    70 triệu/người/vụ

- BH tai nạn người trên xe

+ Mức trách nhiệm:

    10 triệu/người/xe

+ Số người được bảo hiểm: 02 người

 

Sản phẩm liên quan


  • Bảo hiểm trách nhiệm Kiến trúc sư - Kỹ sư tư vấn - VASS

    Bảo hiểm trách nhiệm Kiến trúc sư - Kỹ sư tư vấn - VASS

    20%

    10.000.000 Đ 8.000.000 Đ