Bảo hiểm trách nhiệm Luật sư


Bảo hiểm trách nhiệm Luật sư

1.500.000 Đ
1.000.000 Đ

Tiết kiệm 33%

Bảo hiểm trách nhiệm Luật sư Bảo hiểm trách nhiệm Luật sư 1.500.000 Đ
1.000.000 Đ

Hỗ trợ đặt hàng

0906 373 808

Thông tin sản phẩm


Trong xu thế toàn cầu hóa như hiện nay, sống và làm việc theo đúng pháp luật là một yêu cầu tất yếu đối với mỗi người, mỗi doanh nghiệp. Nhận thức pháp lý và ý thức tuân thủ pháp luật của người dân ngày càng cao. Điều này làm cho vấn đề trách nhiệm trở thành vấn đề quan trọng của mọi giao dịch trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Bảo hiểm trách nhiệm Luật sư là một giải pháp hữu hiệu giúp chúng ta giảm thiểu được những thiệt hại tài chính khi phát sinh trách nhiệm đối với bên thứ 3.

 • Hạn mức bồi thường: 100.000.000 đ/vụ
 • VASS nhận bảo hiểm trách nhiệm pháp lý cho Bên A phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào được lập lần đầu tiên chống lại Người được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm và là hậu quả trực tiếp của bất kỳ hành động bất cẩn, sai sót hoặc thiếu sót nào (mà Người được bảo hiểm mắc phải hoặc bị quy cho là mắc phải trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm và thời hạn hồi tố, nếu có) trong khi Người được bảo hiểm hoặc Người làm thuê cho họ thực hiện các công việc đã được xác định;
 • Ngoài ra VASS còn chịu các chi phí và phí tổn phát sinh đã được VASS chấp nhận bằng văn bản nhằm bào chữa và/hoặc giải quyết bất kỳ khiếu nại nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cần phải thanh toán một số tiền cao hơn số tiền được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này để một khiếu nại nào đó từ Bên thứ ba được huỷ bỏ thì trách nhiệm của VASS đối với các chi phí và phí tổn phát sinh như đề cập ở trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tiền được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này và tổng số tiền cần phải thanh toán để khiếu nại đó được huỷ bỏ.

 

Sản phẩm liên quan


 • Bảo hiểm Nhà tư nhân VASS - Gói cơ bản

  Bảo hiểm Nhà tư nhân VASS - Gói cơ bản

  20%

  1.000.000 Đ 800.000 Đ

 • Bảo hiểm trách nhiệm Kiến trúc sư - Kỹ sư tư vấn - VASS

  Bảo hiểm trách nhiệm Kiến trúc sư - Kỹ sư tư vấn - VASS

  20%

  10.000.000 Đ 8.000.000 Đ